חוזרים של משרד הבריאות בנושא בדיקות גנטיות וזכויות פרה-לידה

להלן מספר חוזרים שכדאי לדעת למיצוי זכויות לפני לידה: SLIDER2

חוזר מספר 25/2012  מפרט את אמות המידה לבדיקות גנטיות במסגרת סל השירותים של משרד הבריאות

חוזר מספר 7/13  מפרט את הבדיקות המומלצות לסקר גנטי בקרב תושבי ישראל לפי מוצא

חוזר מספר 1/2011  בנוגע להקפאת ביציות למטרת שמירת הפוריות של האישה

חוזר מספר 29/2013 מפרט קווים מנחים לבצוע אבחון גנטי טרום השרשה

 

המקור פורסם באתר משרד הבריאות

 

 

 

הוסף תגובה

text#before#comment#box